Sinh hoạt chuyên môn tổ khối 5

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ. Tổ khối 5 đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học. Phân công cho từng thành viên trong tổ dạy thực hành, chuyên đề theo tháng. 

 Thông qua tiết dạy cô Nguyễn Thị Hảo đã mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với trình độ học sinh của lớp mình.  Học sinh học tập, trao đổi giữa cô- HS, HS- HS sôi nổi nên kết quả đã đạt được những thành quả nhất định. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn:

 

Bài viết liên quan