SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

     Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng. SHCM ở  trường đã được tổ chức khởi sắc hơn, hiệu qua hơn. SHCM theo hướng nghiên cứu bài học cũng là hoạt động SHCM nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: học sinh học như thế nào; học sinh đang gặp khó khăn gì. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi mà giáo viên đưa ra, có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

 Qua buổi SHCM này tôi thấy hiệu quả của SHCM theo hướng nghiên cứu bài học là rất cao . Kết quả học tập của học sinh được cải thiện. Học sinh tự tin hơn, tham gia tích cực vào hoạt động học. Không có học sinh nào bị bỏ quên. Quan hệ giữa học sinh với nhau trở nên thân thiện, gần gũi. Giáo viên chủ động sáng tạo, tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Quan hệ giữa đồng nghiệp trở nên gần gũi, cảm thông chia sẻ giúp đỡ nhau.

        Sau đây là một số hình ảnh:


 

 

Bài viết liên quan