BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM NĂM HỌC 2017 - 2018

Để bình bầu  những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đợt 4 năm học 2017-2018, trường PTBTBT TH Suối Lư  đã tiến hành bình xét thi đua đợt 4. Qua buổi bình xét mỗi  CBCNVC đều nhận ra được những  điểm mạnh điểm yếu của mình, để từ đó có phương hướng phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong thời gian tới.

Đ/C Nguyễn Văn Dũng - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban thi đua khen thưởng có ý kiến chỉ đạo: Xây dựng các chỉ tiêu thi đua nhất thiết phải công bằng,  dân chủ, bình đẳng, thực tế, tạo được tinh thần thoải mái phấn chấn trong đội ngũ cán bộ giáo viên. Hội đồng Thi đua  khen thưởng phải đi đầu trong các phong trào thi đua, có thành tích  cao để làm gương. Cán bộ quản lí phải luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho GV hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh  các cá nhân, tập thể không có cố gắng trong các phong trào thi đua, không có tinh thần xây dựng, làm chống đối. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi bình xét thi đua cuối năm.

Ảnh: Đ/C Nguyễn Văn Dũng tham dự cuộc họp
Ảnh: Đ/C Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch công đoàn phát biểu ý kiến
Ảnh: Các D/C CBGV tham dự buổi bình xét