BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG PTDTBT TH SUỐI LƯ

Hàng tháng trường thường tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn một lần trên tháng, nhằm bồi dưỡng chuyên môn và phương pháp dạy học cho giáo viên toàn trường.

 Sinh hoạt chuyên môn là một buổi sinh hoạt chung toàn trường nhằm giúp giáo viên tháo gỡ những vướng mắc trong giảng dạy và đề ra những phương pháp giảng dạy tốt nhất cho giáo viên. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên toàn trường. Ngoài ra sinh hoạt chuyên môn còn giúp giáo viên chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và phương pháp trong giảng dạy cũng như rèn học sinh. Cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc còn hạn chế trong chuyên môn. Bồi dưỡng cho giáo viên có năng lực trong giảng dạy để phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy. Để đưa chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng đi lên.

GV đang hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm

 

Học sinh đang làm bài nhóm