CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO HỌC SINH NỘI TRÚ

Trường PTDTBTTH Suối Lư là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ những học sinh người dân tộc thiểu số, trong đo có các em người dân tộc H, Mông.  Rời cha mẹ, xa bản  làng, các em bước vào cuộc sống tập thể với nhiều lạ lẫm, nhiều khó khăn. Làm sao để tạo một môi trường sống tốt nhất, sinh động, vui vẻ, phù hợp với tâm lý của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện là nhiệm vụ của đội ngũ thầy cô giáo Trường PTDTBTTH Suối Lư đặt trên vai. Việc chăm sóc đời sống tinh thần của các em luôn được chú trọng như một hoạt động chính của trường.

Trường PTDTBTTH Suối Lư là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ những học sinh người dân tộc thiểu số, trong đo có các em người dân tộc H, Mông.  Rời cha mẹ, xa bản  làng, các em bước vào cuộc sống tập thể với nhiều lạ lẫm, nhiều khó khăn. Làm sao để tạo một môi trường sống tốt nhất, sinh động, vui vẻ, phù hợp với tâm lý của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện là nhiệm vụ của đội ngũ thầy cô giáo Trường PTDTBTTH Suối Lư đặt trên vai. Việc chăm sóc đời sống tinh thần của các em luôn được chú trọng như một hoạt động chính của trường.

Ảnh: Hs tham gia tăng gia sản xuất
Ảnh: Bữa ăn của HS
Ảnh: Các GV quan tâm đến bữa ăn cho HS