CHUYÊN ĐỀ MÔN MĨ THUẬT TÔ KHỐI 1

              Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trong năm học 2018- 2019, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, tổ khối 1 thực hiện chuyên đề giảng dạy môn Mĩ thuật áp dụng phương pháp đan mạch lớp 1.

 

               Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trong năm học 2018- 2019, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, tổ khối 1 thực hiện chuyên đề giảng dạy môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạch. Trong buổi chuyên đề có sự tham gia của các đồng chí trong tổ khối 1 tiết chuyên đề do cô giáo Nguyễn Thị Ánh thực hiện, sau khi dự giờ  xong , các thầy cô giáo đều đánh giá cao hiệu quả của giờ dạy và đã trao đổi thảo luận đầy trách nhiệm nhằm thống nhất được phương pháp giảng dạy môn mĩ thuật  của lớp 1 sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học.Dưới đay là một sô hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Ảnh: Cô giáo hướng dẫn học sinh vẽ
Ảnh: Các cô giáo trong tổ khối 1 đang ngồi dự.
Ảnh: Học sinh chia sẻ bài vẽ của mình.