CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 1

Để tháo gỡ những thắc mắc về quy trình dạy học vần môn Tiếng Việt CNGD 1. Tổ chuyên môn khối 1 đã tổ chức tiết dạy thực hành chuyên đề môn Tiếng Việt và thống nhất được quy trình tiết dạy trong tổ.

 Tiếng Việt CNGD 1 là môn học đặc biệt vô cùng quan trọng trong chương trình của lớp 1 nhằm góp phần hình thành các kĩ năng cơ bản về nghe – nói – đọc – viết cho học sinh. Để thực hiện tốt nội dung chương trình, các bước dạy trong một tiết học vần. Tổ chuyên môn khối 1 đã tổ chức chuyên đề vòng tổ môn Tiếng Việt CNGD 1 phần học vần nhằm thống nhất quy trình một tiết dạy. Sau đây là một số hình ảnh về tiết dạy học vần do cô giáo Bùi Thị Hương cùng các em học sinh lớp 1A3 thực hiện.

Ảnh: Các bạn đang trình bày nhóm đôi trước lớp

Ảnh: Học sinh phân tích vần

Ảnh: Cô giáo Bùi Thị Hương đang hướng dẫn các em đưa tiếng vào mô hình.

Ảnh: Học sinh viết bài trên bảng con