CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THAO CẤP HUYỆN

công tác chuẩn bị cho hội thao cấp huyện năm học 2019- 2020

Để chuẩn bị cho đợt hội thao cấp huyện năm học 2019 – 2020. Thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học Suối Lư đã và đang hăng say tập luyện, với mong muốn mang chút thành tích về cho nhà trường.