GIÁO DỤC NHÂN CÁCH CHO HỌC SINH THÔNG QUA LAO ĐỘNG.

Quét sân trường, lớp tưới cây, nhổ cỏ trồng rau là những hoạt động lao động thường xuyên của học sinh khi học tập tại trường.

Quét sân trường, lớp tưới cây, nhổ cỏ trồng rau là những hoạt động lao động thường xuyên của học sinh khi học tập tại trường. Giáo dục thông qua lao động là việc làm quan trọng trong giáo dục phát triển toàn diện nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của người lao động mới.

          Yêu lao động, quý người lao động, giúp các em có được các kĩ năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho học sinh các kĩ năng lao động cần thiết trong tương lai.

          Qua những buổi sinh hoạt lao động ấy, giúp các em dần làm quen và có ý thức làm việc vì tập thể, rèn tính kiên trì, tính độc lập, tính đoàn kết, sự hợp tác của các em càng thêm chặt chẽ, gắn bó. Đồng thời giúp các em thấu hiểu được một phần giá trị của lao động và nỗi vất vả của người lao động.