HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ TRƯỜNG PTDTBT TH SUỐI LƯ

Học sinh nội trú của Trường PTDTBT TH Suối Lư tham gia vào các hoạt động như: sinh hoạt nội trú, học bài buổi tối, .....

Vào 20h mỗi buổi tối các em học sinh nội trú của trường PTDTBT TH Suối Lư học bài buổi tối. Các em học sinh đều có ý thức tự giác học bài rất nghiêm túc và tự giác.

Các em học sinh đang học bài

Đến 21h các em học sinh khi đã học bài xong, các em đi vệ sinh cá nhân xong rồi về phòng ở mắc chăn màn để chuẩn bị ngủ.

các em đang mắc màn

Vào thứ 5 tuần cuối của tháng giáo viên quản nội trú tổ chức cho các em học sinh nội trú sinh hoạt nội trú. Để nhận xét các hoạt động của tháng và phân công lại các tổ trực vệ sinh khu nội trú.

các em xếp hàng trước khi sinh hoạt nội trú
Giáo viên quản nội trú đang cho học sinh sinh hoạt nội trú