HOẠT ĐỘNG VỆ SINH SÂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH

Vào đầu giờ sáng hàng ngày các em học sinh trường PTDTBT TH Suối Lư đều tự giác đến sớm để quét dọn, vệ sinh sân trường: Khu vực lớp mình được phân công.

Các em học sinh trường PTDTBT TH Suối Lư đều có ý thức cao trong việc tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Một trong những việc làm đó là hàng ngày các em đều đến trường rất sớm để quét dọn, vệ sinh sân trường, khu vực lớp mình được phân công. Các em rất tự giác, mỗi em một việc như: em thì quét rác, em thì nhặt rác, em thì đi đổ rác. Vì vậy khu vực lớp mình được phân công rất nhanh chóng được vệ sinh sạch sẽ.

Đây là hình ảnh của các em học sinh tham gia vệ sinh sân trường.

Hình ảnh học sinh tham gia vệ sinh sân trường

Hình ảnh của sân trường sau khi được vệ sinh