KỈ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa nhưng những lời dạy của người, tình yêu bao la của người vẫn sống mãi với chúng ta.Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là các em học sinh thân yêu, đây là những mầm non của đất nước. 

Chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người. Để thể hiện tình cảm của mình đối với ngày sinh của Bác các em học sinh trường PTDTBT – TH Suối Lư có một số hoạt động múa hát sau:

Ảnh: Các hoạt động múa hát sân trường của các em hs