LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

Năm học 2017 – 2018 là năm học có ý nghĩa vô cung quan trọng , là năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vân độnglớn: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ hai không” với bốn nội dung và thực hiện phong trào thi đua” xây dựng trường học than thiện học sinh tích cực”.

Trong năm học qua thầy và trò trường PTDTBTTH Suối lư luôn nhận được sự được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Phì Nhừ, chính quyền địa phương. Đặc biệt cùng với sự nỗ lực của BGH, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm được giao trong năm học 2017 – 2018. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết năm học.

Ảnh: Đ/C Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết
Ảnh: Đ/C Chá Giống Trư - P. Chủ tịch xã Phì Nhừ phát biểu ý kiến
Ảnh: Các em HS tham dự buổi tổng kết