Những giờ thể dục năng động

Giờ học thể dục nhằm GD kĩ năng rèn luyện sức khỏe cho HS, trường xác định việc đổi mới phương pháp dạy học thể dục là điều quan trọng, để hướng tới đổi mới căn bản, toàn diện dù bất kể là môn chính hay phụ.

Mặc dù những tiết học thể dục dành cho HS tiểu học không đòi hỏi những kĩ năng phức tạp, nhưng thay đổi không khí học tập là tiền đề tạo sự phấn khởi vui tươi nhiều hơn. Vì một tiết học không nhàm chán thì tiết học đó phải thể hiện được tinh thần thể dục, thể hiện được tính sáng tạo của người dạy; kế thừa những phương pháp cũ và đưa vào những phương pháp GD mới truyền động lực cho HS và những giáo viên khác.

Trong đó, vai trò nhà trường làm nền tảng, chính giáo viên phải vận động đổi mới. Giáo viên thể dục phải có thể lực thật tốt, đặc biệt là nhạy bén không phụ thuộc chủ yếu vào sách giáo khoa. Giáo viên thể dục trong tiến trình đổi mới bộ môn là phải chủ động thiết kế bài giảng vừa học vừa chơi mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Hình ảnh : Học sinh học thể dục
Hình ảnh : Học sinh chơi trò chơi rèn luyện sức khỏe.