SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2018

Hiểu được sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu cũng như bộ phận chuyên môn trường đã chỉ đạo, quán triệt tổ chuyên môn - giáo viên cần tìm hiểu kĩ và bám sát nội dung chuyên đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

 Trường PTDTBT TH Suối Lư  đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thanh Nhã , đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng,  Nhận thấy sinh hoạt  chuyên môn theo hướng đổi mới là một quá trình với nhiều khâu, nhiều bước không đơn thuần chỉ là một buổi các thành viên trong nhà trường  đến để bàn bạc về một đơn vị kiến thức cụ thể trong một tiết dạy nào trong chương trình. Đây cũng là một việc làm quan trọng  góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong  nhà trường.

Ảnh: Đồng chí Lê Thị Thanh Nhã chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn
 
Ảnh: Các đ/c giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn
 
Ảnh: HS quan sát lắng nghe