SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THÁNG 02/2018

       Sinh hoạt chuyên môn trường theo tháng là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường đây là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trường PTDTBTTH Suối Lư.

Thông qua tiết dạy của cô giáoTrầnNgọc Sáng–Tổ trưởng khối 5 đã xuất hiện nhiều ý tưởng hay tạo điều kiện cho giáo viên nói lên ý kiến kinh nghiệm của mình. Để các buổi sinh hoạt chuyên môn có hiệu  quả và  phù hợp với thực tế của lớp của trường mình vì vậy đổi mới sinh hoạt chuyên môn luôn là một trong những vấn đề quan trọng không thể bỏ qua. Đặc biệt là trong năm năm học 2017 – 2018 tổ khối 5 trường PTDTBTTH Suối Lư  đã mạnh dạn thực hiện đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn và đã đạt được những thành quả nhất định. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi  sinh hoạt chuyên môn trường tháng 02/2017

Ảnh: Giờ dạy của thầy giáo Trần Ngọc Sáng

Ảnh: HS tham gia giờ học

Ảnh: Rút kinh nghiệm giờ day