SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THÁNG 11/2018

Phương pháp BTNB là phương pháp dạy học không mới. Nhưng phương pháp mới này khi mới áp dụng nhiều giáo viên vẫn còn vướng mắc rất nhiều về phương pháp, đặc biệt là 5 bước trong PPBTNB.

Chính vì muốn nâng cao cho giáo viên PPBTNB ngày 11/11/2018 Trường PTDTBT Tiểu học Suối Lư tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn trường PPBTNB đối với môn tự nhiên xã hội lớp 2 bài: Loài vật sống ở đâu ? Cô giáo Đỗ Thị Dung giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 đã lên tiết chuyên đề rất thành công và đúng phương pháp. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn các giáo viên trong trường được học hỏi và nắm bắt được  quy trình và 5 bước trong PPBTNB. Hy vọng rằng qua những tiết sinh hoạt chuyên môn trường đặc biệt là qua các tiết chuyên đề mà các tổ khối thay nhau lên chuyên đề các giáo viên ở các tổ khối sẽ được học hỏi về phương pháp và nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Qua các tiết sinh hoạt chuyên đề của tổ, trường đó cũng chính là bước học tập , rèn luyện để cho các giáo viên chuẩn bị cho kì thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2018 - 2019 .Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn trường tháng 11:

Ảnh: Giờ dạy của cô Đỗ Thị Dung
Ảnh: HS thảo luận nhóm
Ảnh: Sản phẩm của học sinh