SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THÁNG 4 - 2018

Sinh hoạt chuyên môn giúp cho GV nâng cao được trình độ tác nghiệp của bản thân, hình thành các mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, xây dựng môi trường học tập và tự học suốt đời. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kì của trường PTDTBTTH Suối Lư nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học, lồng ghép tiếng việt vào các tiết dạy cho học sinh dân tộc.  Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (NCBH) cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học như thế nào? học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không? cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế nào? Để chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trường PTDTBTTH Suối Lư đạt kết quả cao nhất. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn trường.

Ảnh: Tiết dạy của cô giáo Trần Thị Đàn
 
Ảnh: Hs thảo luận nhóm
Ảnh: Rút kinh nghiệm giờ dạy