TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018

Năm 2017 cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội , quốc phòng an ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoạt động giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm.

 Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và các nhân dân tộc xã Phì Nhừ tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực , tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của  Đảng, hiệu quả trong hoạt động quản lí điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức thực hiện, phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2018. Đưới đây là một số hình ảnh trong năm lễ tổng kết.Ảnh: Đ/C Hạng A Di Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ phát biểu 
 


Ảnh: Đ/C Chá Giống Trư P.chủ tịch UBND xã phát biểu trong lễ tổng kết
 
Ảnh: Các Đ/C tham gia hội nghị tổng kết