TRƯỜNG PTDTBT TH SUỐI LƯ PHÁT GẠO CHO HỌC SINH THÁNG 9/2018

Trường PTDTBTTH Suối Lư triển khai thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg, ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú và trườngPTDTBT; Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các bậc phụ huynh rất vui mừng và phấn khởi đến nhận gạo đầy đủ cho con em mình. Việc hỗ trợ gạo cho HS ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo. Chính sách hỗ trợ gạo đợt này đã giúp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bớt chút gánh nặng về kinh tế, và đặc biệt hơn tạo điều kiện cho các em HS đi học chuyên cần hơn không phải đi làm nương giúp gia đình mà chểnh mảng việc học tập, từ đó chất lượng học tập của các em trường PTDTBT TH Suối Lư được nâng lên. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi phát gạo đợt cho phụ huynh học sinh..

Ảnh: Các bậc phụ huynh đến nhận gạo cho con em mình