TRƯỜNG PTDTBTTH SUỐI LƯ TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH THÁNG 4/2018

Những cuộc hội họp thường xuyên giữa nhà trường và phụ huynh là một khí cụ hữu hiệu trong việc giúp con em học hành tấn tới. Một buổi họp phụ huynh tốt đẹp luôn luôn là một cơ hội thông tin đầy đủ, bổ ích, thoải mái giữa hai thành phần đóng vai trò giáo dục con em. Đây là một cơ hội để hai bên biết nhau và cùng hoạt động vì một mục đích chung là con của phụ huynh và học sinh của cô thầy.

Thông thường, thầy cô giáo sẽ gởi một lá thư mời đến quí vị phụ huynh, lá thư thường nêu rõ mục đích của buổi họp.Lá thư thường nhấn mạnh về sự có mặt của phụ huynh ở buổi họp. Đây sẽ là một gặp mặt hữu ích cho cả đôi bên, không phải là một công việc phí thì giờ. Nhà trường sẽ cho phụ huynh biết là tại sao phải có buổi họp này và họ muốn phụ huynh cùng nhà trường  đạt kết quả tốt trong việc giúp đỡ con em họ, đặc biệt là những em ở nội trú trong trường. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi họp phụ huynh ngày 13/4/2018.

Ảnh: THầy Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường thông báo nội dung cuộc họp
Ảnh: Phụ huynh Hạng A Di phát biểu ý kiến
Ảnh: 100% phụ huynh nhất trí nội dung cuộc họp