20/03/18  Tin của trường  128
Thực hiện hướng dẫn số 14 – HD/BTGHU, ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên Đông về sinh hoạt để thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn ...
 26/02/18  Tin của trường  338
Sau một thời gian  nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 trường PTDTBT tiểu học Suối Lư đã tổ chức  cho học sinh lao động dọn vệ sinh toàn trường nhằm giúp các em học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.
 26/02/18  Tin của trường  267
Dân tộc ta có một cái tết thật đặc biệt đó là “Tết trồng cây”- một cái tết đầy ý nghĩa do Bác Hồ phát động vào mùa xuân năm 1960 “làm cho đất nước càng ngày càng xuân” được nhân dân cả nước đồng lòng hưởng ứng
 22/02/18  Tin của trường  336
Vào dịp đầu xuân hàng năm, trường PTDTBTTH Suối Lư tổ chức lễ khai xuân,  khai bút nhằm khơi dậy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, tôn vinh truyền thống hiếu học của học sinh trường PTDTBTTH Suối Lư  nói riêng và học sinh trong toàn huyện nói chung.
 22/02/18  Tin của trường  162
Năm 2017 cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội , quốc phòng an ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoạt động giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi ...
 08/02/18  Tin của trường  397
Theo kế hoạch của nhà trường về tu sửa cơ sở vật chất, ngày 9/2/2018 Trường PTDTBT Tiểu học Suối Lư đã cùng với  HS đã tổ chức lao động tu sửa CSVC, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh. 
Tiêu điểm